لیست اخبار صفحه :1
انتصاب جدید در دامپزشکی خوزستان

انتصاب جدید در دامپزشکی خوزستان

طی حکمی از سوی دکتر مصطفی کنارکوهی مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان ' هادی احمد فخرالدین بعنوان 'سرپرست اداره دامپزشکی گتوند' منصوب گردید

انتصاب جدید در دامپزشکی خوزستان

انتصاب جدید در دامپزشکی خوزستان

طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان، دکتر سید حسین هاشمی بابا حیدری به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان شادگان منصوب شد

 انتصاب جدید در دامپزشکی خوزستان

انتصاب جدید در دامپزشکی خوزستان

طی حکمی از سوی دکتر مصطفی کنارکوهی مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان ' حسین شانه سازان بعنوان 'سرپرست اداره روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان' منصوب گردید

انتصاب جدید در دامپزشکی خوزستان

انتصاب جدید در دامپزشکی خوزستان

طی حکمی از سوی دکتر مصطفی کنارکوهی مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان " دکتر حسین نوری نژاد بعنوان "سرپرست اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان" منصوب گردید

انتصاب جدید در دامپزشکی خوزستان

انتصاب جدید در دامپزشکی خوزستان

طی حکمی از سوی دکتر مصطفی کنارکوهی مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان " دکتر احسان آقاجانی" بعنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان گتوند منصوب گردید .

لینک کوتاه