دامپزشکی چه خدماتی برای جامعه انجام می دهد؟

 

دامپزشکی علاوه بر واکسیناسیون دامها و مبارزه با بیماریهای دامی و حفظ سرمایه دامی کشور در زمینه های متعدد دیگر نیز فعالیت می کند که از آن جمله می توان به بازرسی بهداشتی گوشت قرمز و سفید و سایر فرآورده های خام دامی، کنترل حمل و نقل دام زنده و محصولات دامی، صدور پروانه بهداشتی برای تأسیسات دامی ، کنترل واردات و صادرات دام و محصولات دامی را می توان نام برد.

 

اگر از یک دامپزشک شکایت داشته باشیم به کجا مراجعه کنیم؟

 

شما می توانید به دفتر نظام دامپزشکی استان مستقر در اداره کل دامپزشکی استان خوزستان مراجعه و شکایت کتبی خود را ارائه کنید. شکایت شما پس از بررسی اولیه به هیأت بدوی نظام ارجاع و در آنجا رأی صادر می شود

 

وضعیت بازار کار دامپزشکی چگونه است؟

 

فارغ التحصیلان دامپزشکی می توانند با موافقت مراجع دولتی نسبت به تأسیس مطب ، داروخانه دامپزشکی، ازمایشگاه دامپزشکی و مرکز واکسیناسیون دام و طیور اقدام نمایند. استخدام در مراکز دولتی محدود بوده و صرفاً از طریق آزمون امکان پذیر است.زمینه های شغلی موجود در این رشته شامل امور درمانی دامهای سنگین و سبک و حیوانات خانگی، مشاوره بهداشتی دامداری های صنعتی و مرغداری ها، مسئولیت فنی کشتارگاههای طیور و کارخانجات بسته بندی و قطعه بندی گوشت، مراکز جمع آوری شیر خام و کارخانه های تولید خوراک دام و طیور و ... می باشد.

 

چه بیماری های مشترکی از گوشت و شیر آلوده به انسان منتقل می شود؟

 

بیماری های قابل انتقال از شیر خام: سل، تب مالت، لپتوسپیروز، آنتریتهای باکتریایی و ...

بیماریهای مهم قابل انتقال از گوشت به انسان:  سل، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، بیماری های انگلی مشترک، سالمونلوز، شیگلوز و ...

 

پست های قرنطینه دامی چه کارهایی انجام می دهند؟

 

پست قرنطینه مرزی: نظارت بر کلیه محموله های دامی صادراتی و وارداتی کشور و بررسی کلیه مدارک صادرات یا واردات و نظارت بهداشتی بر محموله و به دنبال آن تایید یا رد آن .

پست قرنطینه بین استانی یا داخل استانی: نظارت بر تردد کلیه محموله های دامپزشکی اعم از دام و طیور زنده و فرآرده خام دامی و نظارت بهداشتی و کنترل مجوز های بهداشتی حمل ، توقیف محموله و ارجاع آن به دادگاه و اجرای رای دادگاه

 

دام قاچاق به چه دامی گفته می شود و چه خطرات بهداشتی دارد؟

 

به دامی که بدون مجوز بهداشتی حمل (صادره از شبکه های دامپزشکی) از محلی به محل دیگر (بین شهرستان یا استان) جابجا شود، دام قاچاق اطلاق می شود. دام قاچاق می تواند باعث انتقال آلودگی و بیماری در بین دامها و حتی انسان از محل مبدا به مقصد شود.

 

بخش خصوصی دامپزشکی در حال حاضر چه خدماتی انجام می دهند؟

 

خدمات درمانی شامل معاینه و نسخه نویسی، جیره نویسی و برنامه واکسیناسیون طیور، انجام واکسیناسیون های دامی که به بخش خصوصی واگذار شده ، ارائه مشاوره در خصوص برنامه های بهداشتی و پیشگیری.

دامپزشکی چه خدماتی برای جامعه انجام می دهد؟

 

دامپزشکی علاوه بر واکسیناسیون دامها و مبارزه با بیماریهای دامی و حفظ سرمایه دامی کشور در زمینه های متعدد دیگر نیز فعالیت می کند که از آن جمله می توان به بازرسی بهداشتی گوشت قرمز و سفید و سایر فرآورده های خام دامی، کنترل حمل و نقل دام زنده و محصولات دامی، صدور پروانه بهداشتی برای تأسیسات دامی ، کنترل واردات و صادرات دام و محصولات دامی را می توان نام برد.

 

اگر از یک دامپزشک شکایت داشته باشیم به کجا مراجعه کنیم؟

 

شما می توانید به دفتر نظام دامپزشکی استان واقع مراجعه و شکایت کتبی خود را ارائه کنید. شکایت شما پس از بررسی اولیه به هیأت بدوی نظام ارجاع و در آنجا رأی صادر می شود

 

وضعیت بازار کار دامپزشکی چگونه است؟

 

فارغ التحصیلان دامپزشکی می توانند با موافقت مراجع دولتی نسبت به تأسیس مطب ، داروخانه دامپزشکی، ازمایشگاه دامپزشکی و مرکز واکسیناسیون دام و طیور اقدام نمایند. استخدام در مراکز دولتی محدود بوده و صرفاً از طریق آزمون امکان پذیر است.زمینه های شغلی موجود در این رشته شامل امور درمانی دامهای سنگین و سبک و حیوانات خانگی، مشاوره بهداشتی دامداری های صنعتی و مرغداری ها، مسئولیت فنی کشتارگاههای طیور و کارخانجات بسته بندی و قطعه بندی گوشت، مراکز جمع آوری شیر خام و کارخانه های تولید خوراک دام و طیور و ... می باشد.

 

چه بیماری های مشترکی از گوشت و شیر آلوده به انسان منتقل می شود؟

 

بیماری های قابل انتقال از شیر خام: سل، تب مالت، لپتوسپیروز، آنتریتهای باکتریایی و ...

بیماریهای مهم قابل انتقال از گوشت به انسان:  سل، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، بیماری های انگلی مشترک، سالمونلوز، شیگلوز و ...

 

پست های قرنطینه دامی چه کارهایی انجام می دهند؟

 

پست قرنطینه مرزی: نظارت بر کلیه محموله های دامی صادراتی و وارداتی کشور و بررسی کلیه مدارک صادرات یا واردات و نظارت بهداشتی بر محموله و به دنبال آن تایید یا رد آن .

پست قرنطینه بین استانی یا داخل استانی: نظارت بر تردد کلیه محموله های دامپزشکی اعم از دام و طیور زنده و فرآرده خام دامی و نظارت بهداشتی و کنترل مجوز های بهداشتی حمل ، توقیف محموله و ارجاع آن به دادگاه و اجرای رای دادگاه

 

دام قاچاق به چه دامی گفته می شود و چه خطرات بهداشتی دارد؟

 

به دامی که بدون مجوز بهداشتی حمل (صادره از شبکه های دامپزشکی) از محلی به محل دیگر (بین شهرستان یا استان) جابجا شود، دام قاچاق اطلاق می شود. دام قاچاق می تواند باعث انتقال آلودگی و بیماری در بین دامها و حتی انسان از محل مبدا به مقصد شود.

 

بخش خصوصی دامپزشکی در حال حاضر چه خدماتی انجام می دهند؟

 

خدمات درمانی شامل معاینه و نسخه نویسی، جیره نویسی و برنامه واکسیناسیون طیور، انجام واکسیناسیون های دامی که به بخش خصوصی واگذار شده ، ارائه مشاوره در خصوص برنامه های بهداشتی و پیشگیری.

 

لینک کوتاه