شماره تلفنهای داخلی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

حوزه مدیریت

آقای سیاح زاده

203

مدير كل : آقاي دكتر مصطفی کنارکوهی

آقای خدایی

مسئول حوزه‌ی مدیریت

305

آقای نجفی

202

خانم دلفی

306

آقای همتیان

معاونت

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور

دفتر معاونت: خانم کوتی

221

رئیس اداره: آقاي جوشن

212

نمایندگی ولی فقیه

آقای پرواری

211

حجت الاسلام بداوي

309

خانم زندی

210

آقای دوبری

310

صدور پروانه

حراست

آقای نوراله دزفولی

129

آقای بخات موسوی

315 - 314

انبار

آقای هاشمی

316

آقای میاحی

411

روابط عمومی

اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي داخلی

خانم باجلان

101

رئيس اداره: آقاي آنتیک چي

216

اموراداری، رفاه و پشتیبانی

اقای کاوش

215

رئیس اداره: خانم میرزاده

110

خانم طراوتی

217

خانم نجومی

105

آقای زنگنه

218

اقای بوعذار

106

آقای شفیعی

213

آقای خیامی

107

آقای نصیری

آقای امیری

108

اداره تشخیص و درمان

بیمه تکمیلی

103

رئیس اداره : آقای ایرج دوست

229

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

خانم ارجمند نژاد

227

رئيس اداره :آقاي محمد حسنی

206

آقای کچویی

228

آقای گودرزی

209

اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای ابزیان

آقای لطفیان

208

رئیس اداره : آقای مکی نیا

232

آقای مهرفرد

207

اقای روحانی

231

آقای پدرام

208

طرح و برنامه

اقای ناصری

207

رئیس اداره : آقای نیارشید

312

اداره امور مالی

اقای عبداله پور

313

رئیس اداره: آقاي ظهیری اصل

111 - 112

امور حقوقی

آقای حموله

113

رئیس اداره : خانم عبیدی

401

آقای ظهری

114

خانم طباطبایی

402

خانم رستگار

117

آزمایشگاه

آقای قاسمی

118

رئیس اداره : آقای ناطقی

410

آقای علیزاده

119

خانم مباشرت – آقای رنجبر

406

آقای مدرسیان

120

خانم رکنی – آقای شانه سازان

407

اقای علیپور

121

نگهبانی

آقای داوودی

122

نگهبانی

0 - 333

آقای صباغ

124

نقلیه

دبیرخانه

مسئول نقلیه

403

آقاي کریمی

125 - 126

رانندگان

404

آقای فروزان

125

عقیدتی

کارپردازی

رئیس اداره : آقای قصاب دزفولی

405

آقای صفی خانی

412

اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

رئیس اداره : آقای غریب ناصری

128

آقای شریفی

134

اداره قرنطینه و امنیت زیستی

رئیس اداره : آقاي نوری نژاد

201