لیست اخبار صفحه :1
مدیرکل دامپزشکی خوزستان، مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی پاسداران و حافظان تامین بهداشت عمومی جامعه می باشند.
دیدار اعضای هیات مدیره انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی خوزستان با مدیرکل دامپزشکی استان

مدیرکل دامپزشکی خوزستان، مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی پاسداران و حافظان تامین بهداشت عمومی جامعه می باشند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان، مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی با توجه به حساسیت و تنوع زمینه های فعالیتی شان در استان خوزستان، پاسداران و حافظان تامین بهداشت عمومی جامعه هستند.

دکتر عسکری فرد مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان با حضور در نظام دامپزشکی خوزستان با دکتر تقویانپور دیدار و گفتگو کرد.
دیدار مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان با رئیس شورای نظام دامپزشکی استان خوزستان

دکتر عسکری فرد مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان با حضور در نظام دامپزشکی خوزستان با دکتر تقویانپور دیدار و گفتگو کرد.

نظام دامپزشکی استان با پیشبرد مطلوب امور متصدی گری دامپزشکی می تواند بازوی اجرایی توانمندی برای امور حاکمیتی اداره کل دامپزشکی استان باشد و وجود هماهنگی و تعامل سازنده باعث می شود برنامه تحولی دامپزشکی استان در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های دامی، بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و بهداشت سلامت فرآورده های خام دامی با سرعت بیشتری انجام شود.

    لینک کوتاه