لیست اخبار صفحه :1
دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی استان خوزستان با انتشار اطلاعیه ای در خصوص خرید و مصرف ماهیان حرام گوشت به شهروندان هشدار داد.
نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی خوزستان در خصوص عرضه ماهیان حرام گوشت هشدار داد.

دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی استان خوزستان با انتشار اطلاعیه ای در خصوص خرید و مصرف ماهیان حرام گوشت به شهروندان هشدار داد.

اخیرا عده ای سودجو، اقدام به فروش ماهی و آبزیان حرام تحت عناوینی چون ماهی پرورشی، ماهی تازه جنوب در نقاط مختلف استان و میادین تره بار و جاده‌های استان می کنند که فروش این گونه آبزیان در وانت‌ها و خودروهای سواری و به قیمت نازل صورت می گیرد.

لینک کوتاه