مصطفی  کنارکوهی

مدیر کل مصطفی کنارکوهی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

رضا اسدی

معاون سلامت رضا اسدی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

عبدالحسین کرمی زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع عبدالحسین کرمی زاده

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

سید محمد  بخات موسوی

کارشناس مسئول حراست سید محمد بخات موسوی

تحصیلات : کارشناس علوم آزمایشگاهی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

خمیس بداوی

مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه خمیس بداوی

تحصیلات : حوزوی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

احمد نیارشید

رئیس اداره برنامه و بودجه احمد نیارشید

تحصیلات : کارشناس علوم آزمایشگاهی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

سید مهران ناطقی

رئیس آزمایشگاه مرجع سید مهران ناطقی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

ابتسام عبیدی

کارشناس مسئول حقوقی و ارزیابی عملکرد ابتسام عبیدی

تحصیلات : لیسانس حقوق

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

ملیحه میرزاده

رئیس اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی ملیحه میرزاده

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

هاشم ظهیری اصل

رئیس اداره امور مالی هاشم ظهیری اصل

تحصیلات : کارشناس حسابداری

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

محمد غریب ناصری

رئیس اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری محمد غریب ناصری

تحصیلات : کارشناسی ارشد کامپیوتر

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

حسین شانه سازان

کارشناس مسئول روابط عمومی حسین شانه سازان

تحصیلات : کارشناس علوم آزمایشگاهی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

سید محمد مکی نیا

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سید محمد مکی نیا

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

محمود ایرج دوست

رئیس اداره تشخیص و درمان محمود ایرج دوست

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

بهمن جوشن

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم بهمن جوشن

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

عبداله محمد حسنی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی عبداله محمد حسنی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

محمد آنتیک چی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی محمد آنتیک چی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

حسین نوری نژاد

رئیس اداره قرنطیه و امنیت زیستی حسین نوری نژاد

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : امانیه فلکه دانشگاه چمران پشت استادیوم تختی رو به روی اداره کل ورزش و جوانان

داریوش ملک احمدی

سرپرست اداره دامپزشکی رامشیر داریوش ملک احمدی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 43592231

آدرس : رامشیر – بزرگراه بسیج جنب مدیریت جهاد کشاورزی

سید مرتضی قریشی

رئیس اداره دامپزشکی شوشتر سید مرتضی قریشی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 36241025

آدرس : شوشتر - بلوار آل طیب روبروی بقعه خضر نبی (ع)

محمد فخری زاده

سرپرست اداره دامپزشکی خرمشهر محمد فخری زاده

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 53546404

آدرس : خرمشهر – فلکه عشایر روبروی کارخانه صابون سازی

اسداله عباسی

رییس اداره دامپزشکی آبادان اسداله عباسی

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 53267353

آدرس : آبادان - ایستگاه 12 سایت اداری هلال بریم

هوشنگ شرفی یوسف وند

رییس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان هوشنگ شرفی یوسف وند

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 43222061

آدرس : مسجدسلیمان – هشت بنگله جنب اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)

منوچهر شیخی

رئیس اداره دامپزشکی اندیمشک منوچهر شیخی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 42632544

آدرس : اندیمشک – جاده کمربندی جنب اداره آبفا روستایی

بهروز حقیقی

رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز بهروز حقیقی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 43523111

آدرس : رامهرمز – فلکه توحید(سیلو) جنب اداره آبفا روستایی

روح اله قنواتی

رئیس اداره دامپزشکی هندیجان روح اله قنواتی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 52575001

آدرس : هندیجان – هندیجان شمالی، خیابان امام خمینی (ره)

ابراهیم بنی طالبی

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان حمیدیه ابراهیم بنی طالبی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 36722880

آدرس : حمیدیه – کوی مطهری خیابان 17 شهریور خیابان 10 فرعی

محمدرضا مشکی زاده

رئیس اداره دامپزشکی شوش محمدرضا مشکی زاده

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 42874720

آدرس : شوش – جاده دزفول روبروی شهرک سلمان فارسی

سیف اله قنبری

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان اندیکا سیف اله قنبری

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 43283467

آدرس : اندیکا – قلعه خواجه جنب جهاد کشاورزی

ناصر عسکری فرد

رییس اداره دامپزشکی دشت آزادگان ناصر عسکری فرد

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 36786329

آدرس : دشت آزادگان - کوی ابوذر جنب ترمینال بستان

امید ممبینی

رییس اداره دامپزشکی هفتکل امید ممبینی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 43582310

آدرس : هفتکل – جاده ورودی اهواز جنب دادگستری

مهران اکبری

سرپرست اداره دامپزشکی بهبهان مهران اکبری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 52722088

آدرس : بهبهان – بلوار شهید عبدالهی مقابل سیلو

محمد صالح علیدادی ده کهنه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کارون محمد صالح علیدادی ده کهنه

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33331104

آدرس : اهواز – فلکه دانشگاه، پشت استادیوم ورزشی تختی جنب اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

اکبر آقاجانی

سرپرست اداره دامپزشکی لالی اکبر آقاجانی

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 43292951

آدرس : لالی – بلوار شهید محلاتی، جنب اداره جهاد کشاورزی

هادی احمد فخر الدین

سرپرست اداره دامپزشکی گتوند هادی احمد فخر الدین

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 36324940

آدرس : گتوند – بلوار شهرداری – پایین تر از شهرداری گتوند

محمدجواد مهدوی اصل

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باوی محمدجواد مهدوی اصل

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 36524623

آدرس :

رضا حفیظی

سرپرست اداره دامپزشکی اهواز رضا حفیظی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 33369118 - 33369121

آدرس : اهواز – فلکه دانشگاه، پشت استادیوم ورزشی تختی جنب اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

سید ناصر موسوی

سرپرست اداره دامپزشکی هویزه سید ناصر موسوی

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 36782023

آدرس : هویزه - میدان مقاومت ، ابتدای سه راه رفیع

حبیب سلمانوندی

سرپرست اداره دامپزشکی باغملک حبیب سلمانوندی

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 43723055

آدرس : باغملک – فلکه بختیاری روبروی انبار کمیته امداد

مسعود خسروانی

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان امیدیه مسعود خسروانی

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 52625150

آدرس : امیدیه – بلوار شهدا پشت اورژانس 115 جنب اداره منابع طبیعی

محمد قربانی

سرپرست اداره دامپزشکی ایذه محمد قربانی

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 43632050

آدرس : ایذه – جاده اصفهان، جنب اداره آبفا روستایی

محسن ورجاوند

رئیس اداره دامپزشکی دزفول محسن ورجاوند

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 42420911

آدرس : دزفول – خیابان ایثار بین امداد و دادگستری

امین اله قنواتی

سرپرست اداره دامپزشکی ماهشهر امین اله قنواتی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 52326224

آدرس : ماهشهر - بلوار طالقانی خیابان فاطمیون جنب اداره محیط زیست

سید حسین هاشمی بابا حیدری

سرپرست اداره دامپزشکی شادگان سید حسین هاشمی بابا حیدری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 53724903

آدرس : شادگان - بلوار فتح المبین جنب اداره برق